Læs mere

I Det Faglige Hus hjælper man dig med problemer åsom opsigelse, manglende løn, arbejdsskade, sygdom, pension. Det Faglige Hus kontorer i alle landets store byer.

Det Faglige Hus

Det er gået stærkt for Det Faglige Hus. Fagforeningen blev dannet i 1988, og i dag har organisationen over 90.000 medlemmer inden for en lang række fag. Fagforeningen er egentlig en sammenslutning af 4 faglige organisationer og en A-kasse. I dag kan ALLE lønmodtagere – uanset hvad de er beskæftiget med – blive medlem af fagforening og a-kasse under Det Faglige Hus. Er du selvstændig erhvervsdrivende, tilbydes også a-kasse og andre medlemsfordele.

Fagforeningerne tilbyder medlemmerne faglig bistand i forbindelse med arbejdsmarkedet. De fleste sager bliver afsluttet med et forlig, men organisationen fører også mange sager for deres medlemmer ved domstolene.

Målet for hjælpen til medlemmerne er, at hver eneste løsning er tilpasset den enkelte. Det betyder, at Det Faglige Hus satser på stor fleksibilitet, korte arbejdsgange og gode åbningstider for medlemmerne.

I takt med at medlemstallet er steget, er antallet af afdelinger og medarbejdere også vokset. Organisationen har i dag kontorer ni steder i landet – i henholdsvis Esbjerg, Kolding, Århus, Herning, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød. Medarbejderstaben tæller næsten 300 mennesker – herunder en række specialister, der kan rådgive dig inden for hver deres niche. Det gælder bl.a. advokater, jurister, socialrådgivere og erfarne sagsbehandlere.

• Mulighed for fagforening og a-kasse samme sted
• Billig a-kasse
• Partipolitisk uafhængig
• Lange åbningstider i hverdagene
• Medlemstilbud på forsikringer, feriehuse, medlemsblad og hvervegaver
• Få hjælp fra specialister inden for en lang række specialer.

Som medlem af Det Faglige Hus får du også magasinet Medlemsnyt, hvor du kan læse om aktuelle emner indenfor arbejdsret og a-kasselovgivningen.

per måned

514kr

se tilbud

Ase

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

Højtilfredshed

71KrFagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

490kr

se tilbud

Min A-kasse

Én af DK's bedste A-kasser – ifølge medlemmerne. Kun A-kasse.

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

487kr

se tilbud

Det faglige hus

Tværfaglig fagforening og a-kasse for alle lønmodtagere.

Højtilfredshed

69krFagfor./Mdr

Åben for Alle

Ase

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

per måned

514kr

se tilbud

Min A-kasse

Én af DK's bedste A-kasser – ifølge medlemmerne. Kun A-kasse.

per måned

490kr

se tilbud

Det faglige hus

Tværfaglig fagforening og a-kasse for alle lønmodtagere.

per måned

487kr

se tilbud

Kom igennem regeljunglen

Se flere ofte stillede spørgsmål og svar
banner